Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Exploatare si intretinere centrale si puncte termice aflate pe raza SRCF Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.333.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONDEP SRL ONESTI
Anunt de atribuire numarul 90794/12.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75714
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Silvica Mihalache, Tel.0236/461236, Email: [email protected], Fax: 0236/461236, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Exploatare si intretinere centrale si puncte termice aflate pe raza SRCF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: In spatiile subunitatilor CFR, conform caiet de sarcini
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatiile constau in exploatarea si intretinerea curenta a centralelor si punctelor termice in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, legislatiei in vigoare si prescriptiilor tehnice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 333, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S221-318391din17.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 699 Denumirea: Exploatare si intretinere CT din Statia Comanesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 146774.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 146774.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 703 Denumirea: Exploatare si intretinere CT in statia CF Onesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 159006.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159006.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 683 Denumirea: Exploatare si intretinere CT statia CF Adjud
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 275202.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 275202.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 681 Denumirea: Exploatare si intretinere CT statia CF Marasesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 183468.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 183468.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 687 Denumirea: Exploatare si intretinere CT statia CF Tecuci
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 183468.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 183468.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 691 Denumirea: Exploatare si intretinere CT corp E - Statia CF Galati
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 695 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Sediu SRCF Galati
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 685 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Corp C - Statia CF Galati
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 183468.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 183468.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 701 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Galati Brates
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 134543.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134543.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 659 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Statia CF Mizil
V.1) Data atribuirii contractului 1/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PADORES SRL MIZIL
Adresa postala: str. Spitalului, nr. 19, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Tel.0244/250152, Fax: 0244/253335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 663 Denumirea: Exploatare si intretinere CT statia CF Buzau
V.1) Data atribuirii contractului 1/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PADORES SRL MIZIL
Adresa postala: str. Spitalului, nr. 19, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Tel.0244/250152, Fax: 0244/253335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 574866.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 574866.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 661 Denumirea: Exploatare si intretinere CT statia CF Faurei
V.1) Data atribuirii contractului 1/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PADORES SRL MIZIL
Adresa postala: str. Spitalului, nr. 19, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Tel.0244/250152, Fax: 0244/253335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 152890.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 655 Denumirea: Exploatare si intretinere racord din Statia CF Rm. Sarat
V.1) Data atribuirii contractului 1/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PADORES SRL MIZIL
Adresa postala: str. Spitalului, nr. 19, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Tel.0244/250152, Fax: 0244/253335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85618.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85618.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 657 Denumirea: Exploatare si intretinere Racord din Statia CF Braila
V.1) Data atribuirii contractului 1/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PADORES SRL MIZIL
Adresa postala: str. Spitalului, nr. 19, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Tel.0244/250152, Fax: 0244/253335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 91734.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91734.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 665 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Laborator CT1 Galati
V.1) Data atribuirii contractului 1/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PADORES SRL MIZIL
Adresa postala: str. Spitalului, nr. 19, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Tel.0244/250152, Fax: 0244/253335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 122312.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122312.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 697 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Statia CF Focsani
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 305780.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 305780.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 689 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Statia CF Barbosi Triaj
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140659.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 140659.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 693 Denumirea: Exploatare si intretinere CT Statia CF Barbosi Calatori
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONDEP SRL ONESTI
Adresa postala: str. Republicii, nr.66, sc. B, etaj 1, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601138, Romania, Tel.0234/318484, Fax: 0234/318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 134542.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134542.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Numarul minim de candidati preselectati este 3. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;b)fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.Acordul cadru se va incheia, pentru fiecare lot in parte, cu un singur operator economic, cu care se vor incheia si contractele subsecvente, fara reluarea competitiei;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800685, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236/461236, Fax: 0236/461236
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2010 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer