Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Exploatare si intretinere centrale termice din statiile CF de pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
440.927 RON

Castigatorul Licitatiei: TERMO-ENERGETICA BANATUL SRL
Anunt de atribuire numarul 147799/11.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142679
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebalnr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana Cioroianu, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Exploatare si intretinere centrale termice din statiile CFde pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CT din statiile CF de pe raza SCREIR CF CRAIOVA: Craiova, Tg.Jiu, Filiasi, Isalnita, Caracal, Piatra Olt, Rosiori Nord, Golesti, Turceni, Slatina, Tr. Severin
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul consta in efectuarea prestatiei de exploatare, intretinere zilnica, reparatii tehnice curente precum si de interventie in caz de avarii la centralele termice, retelele termice si la instalatiile interioare de energie termica, de pe raza Sucursalei CREIR Craiova: Craiova, Tg.Jiu, Filiasi, Isalnita, Caracal, Piatra Olt, Rosiori Nord, Golesti, Turceni, Slatina, Tr. Severin.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
440, 927.37RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
93/808 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 656 Denumirea: Exploatare si intret teh la centralele term din statiile CF de pe raza de act a SCREIR CF Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TERMO-ENERGETICA BANATUL SRL
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR, NR.63B, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300309, Romania, Tel. 0256219224, Email: [email protected], Fax: 0256219224
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 490593.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu un numar de trei operatori economici, daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic de trei, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.Contractele subsecvente se vor incheia in functie de existenta fondurilor, autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente fara reluarea competitiei, prin utilizarea metodei ?cascada?, care presupune atribuirea contractului subsecvent intotdeauna operatorului clasat pe locul 1. In cazul in care operatorul clasat pe locul 1 nu are capacitatea sa execute lucrarile in cauza, contractul subsecvent se va atribui urmatorului operator economic semnatar al acordului cu conditia ca valoarea totala a listei de cantitati de lucrari + valoare manopera exploatare centrale termice a ofertantului 2 sa nu depaseasca respectiva valoare adjudecata de primul ofertant (conform formularului de oferta financiar), si asa mai departe.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca : Avand in vedere faptul ca acordul cadru se va incheia cu un numar maxim de 3 operatori economici, deparatajarea ofertelor cu pret egal se va face in felul urmator: a)sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, b)sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul II, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, pret care nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul I.c)sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul III, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, pret care nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul II.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala: Str. Brestei, nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer