Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extensie set subansamble pentru lant electroacustic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.645 RON

Castigatorul Licitatiei: SENIA COMPANY 999 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 52057/06.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Teatrul National Marin Sorescu Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.11, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Mica Florica Ciobanu, Tel.0251 415363, Email: [email protected], Fax: 0251 414150, Adresa internet (URL): www.tncms.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extensie set subansamble pentru lant electroacustic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SUBANSAMBLU MICROFOANE HEAD-SET compus din: 1. SubunitateMicrofoane/Microfon headset4 buc.2. Subunitate de emisie-receptie/Set emitator receptor 5 buc.- emitator- receptor3. Subunitate antena pentru amplificare de frecventa2 buc.4. Subunitate splitter pentru antena2 buc.SUBANSAMBLU LANT ELECTROACUSTIC PENTRU ORCHESTRA compus din: 1. Pupitre partituri cod CPV 37320000-7 4 buc.SUBANSAMBLU PENTRU MONITORIZARE SUNET SI ACCESORII compus din: 1. Incinte acustice active1 buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32342410-9 - Echipament de sonorizare (Rev.2)
32233000-5-Statii de amplificare a frecventei radio (Rev.2)
32237000-3-Aparat portabil de emisie-receptie (Rev.2)
32341000-5-Microfoane (Rev.2)
32352000-5-Antene si reflectoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 645RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4495
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4495 Denumirea: Extensie set subansamble pentru lant electroacustic
V.1) Data atribuirii contractului 12/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SENIA COMPANY 999 S.R.L.
Adresa postala: Str. Zorelelor nr. 49, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900553, Romania, Tel.021.310.29.74, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021.313.65.16, Adresa internet (URL): www.and-roll.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18235.29 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16645.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2009 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer