Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere alimentare cu apa in comuna Ciuperceni, satele Ciuperceni,Zorzila,Vartopu,Pesteana-Vulcan si Boboiesti,judetul Gorj. Prezentul Anunt anuleaza Anuntul de participare nr.20362


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.845.825 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EURODACOS SRL
Anunt de atribuire numarul 20802/26.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14584
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CIUPERCENI (CONSILIUL LOCAL CIUPERCENI JUD GORJ)
Adresa postala: CIUPERCENI, JUD. GORJ, Localitatea: Ciuperceni, Cod postal: 217155, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA-DANUT FOMETESCU, Tel.0253276106, Email: [email protected], Fax: 0253276106
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere alimentare cu apa in comuna Ciuperceni, satele Ciuperceni, Zorzila, Vartopu, Pesteana-Vulcan si Boboiesti, judetul Gorj. Prezentul Anunt anuleaza Anuntul de participare nr.20362
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Ciuperceni, judetul Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie retea de distributie apa in satele: Ciuperceni, Zorzila, Vartopu, Pesteana-Vulcan si Boboiesti, comuna Ciuperceni, construirea unui rezervor de inmagazinare de 200mc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 845, 825RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul
75%
Descriere:
2.
durata de executie
15%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii supusa licitatiei
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3520 Denumirea: Extindere alimentare cu apa in comuna Ciuperceni, satele Ciuperceni, Zorzila, Vartopu, Pesteana-Vulcan, B
V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EURODACOS SRL
Adresa postala: STR. TERMOCENTRALEI, NR.28, Localitatea: TARGU JIU, Cod postal: 1400, Romania, Tel.0253214436, Fax: 0253214436
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3988000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2845825.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 262039.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Contributia la realizarea sarcinilor economice privind obiectivul- captare apa in procent de 10, 96%
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Consiliului Local Ciuperceni,
Adresa postala: comuna Ciuperceni, judetul Gorj, Localitatea: Ciuperceni, Cod postal: 217155, Romania, Tel.0253 276106, Email: [email protected], Fax: 0253 276 106
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.10.2007 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer