Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere alimentare cu apa si introducere canalizare in localitatea Cocora judetul Ialomita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.749.923 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TMUCB SA BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 77826/27.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 67455
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
comuna Cocora
Adresa postala: judetul Ialomita, comuna Cocora, Localitatea: Cocora, Cod postal: 927085, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Constantin, Tel.0243247003, Email: [email protected], Fax: 0243247003, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere alimentare cu apa si introducere canalizare in localitatea Cocora judetul Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Cocora
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
extindere alimentare cu apa - 5, 217km, 2 foraje alimentare cu apa si retea canalizare 10, 922km
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 749, 923.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
001
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1841 DIN 30.06.2009 Denumirea: EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI INTRODUCERE CANALIZARE IN LOCALITATEA COCORA, JUDETUL IALOMITA
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TMUCB SA BUCURESTI
Adresa postala: STR. TUDOR ARGHEZI, NR.8-10, ET.5, SECT.2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010325, Romania, Tel.0213165669, Email: [email protected], Fax: 0213129542
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3187710.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1749923.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 55552.69
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
LUCRARI DE FORAJE - SC EXPERCO ISPIF BUCURESTILUCRARI DE SUBTRAVERSARI - SC CALA SA TARGU MURES
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: bd, Stavropoleus nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310. 46. 41, Fax: 021 310. 46. 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI CONTROL FISCAL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR.5, SECT.4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 040134, Romania, Tel.0213195180, Fax: 0213195180
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CINCI ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL CONSILIULUI LOCAL
Adresa postala: COMUNA COCORA JUDETUL IALOMITA, Localitatea: COCORA, Cod postal: 927085, Romania, Tel.0243247003, Email: [email protected], Fax: 0243247003
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2009 18:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer