Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere canalizare menajera si pluviala, alimentare cu apa potabila in satele componente ale orasului Tg. Neamt - Humulesti si Blebea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.768.527 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. „ENERGOTERM” S.R.L. P.NEAMT
Anunt de atribuire numarul 24064/02.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12142
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Targu Neamt
Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare; Nr.62;, Localitatea: Targu Neamt, Cod postal: 615200, Romania, Punct(e) de contact: Ecaterina Iosub, Tel.0233790245, In atentia: Cojocariu Daniela Mihaela, Email: [email protected], Fax: 0233790508, Adresa internet (URL): www.primariatgneamt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere canalizare menajera si pluviala, alimentare cu apa potabila in satele componente ale orasului Tg. Neamt - Humulesti si Blebea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Humulesti si Blebea, oras Tg. Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va proceda conform documentatiei de atribuire la construirea retelei de canalizare menajera si pluviala si a retelei de apa potabila
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332300-6 - Lucrari de instalare de conducte de evacuare (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
45317100-3-Lucrari de instalare electrica de echipament de pompare (Rev.1)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 768, 527.21RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul cel mai mic
40%
Descriere:
2.
termen de executie
30%
Descriere:
3.
garantia lucrarii
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 61 Denumirea: Extindere canalizare menajera si pluviala, alimentare cu apa potabila in satele componente ale orasu
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ENERGOTERM S.R.L. P.NEAMT
Adresa postala: Str. Muncii; Nr. 2;, Localitatea: P.NEAMT, Cod postal: 610168, Romania, Tel.0233/236.073, Email: [email protected], Fax: 0233/211.157
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3280000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2768527.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
PRIMARIA ORASULUI TG. NEAMT
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, Nr. 62, Localitatea: Tg. Neamt, Cod postal: 615200, Romania, Tel.0233790245, Email: [email protected], Fax: 0233790508
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI TG. NEAMT - BIROUL JURIDIC CAMERA 20
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, Nr. 62, Localitatea: Tg. Neamt, Cod postal: 615200, Romania, Tel.0233790245, Email: [email protected], Fax: 0233790508
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2007 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer