Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere Gradinita 35


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.150.346 RON

Castigatorul Licitatiei: T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 47907/30.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 35356
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Gradinita 35
Adresa postala: Strada Crizantemelor, nr. 2, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051102, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Ioana, Tel.420.79.95, Email: [email protected], Fax: 420.79.95
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere Gradinita 35
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Gradinita 35
Str. Crizantemelor, nr. 2
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de extindere la Gradinita 35, inclusiv proiectare in baza studiului de fezabilitate si a CS.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.1)
74222000-1-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 150, 345.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pt executia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15 Denumirea: Executie inclusiv proiectare extinedere Gradinita 35
V.1) Data atribuirii contractului 6/6/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Nicolae Teclu Nr.1 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel.0213455221, Email: [email protected], Fax: 0213455222, Adresa internet (URL): www.tdancor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5042017.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2150345.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 82229.95
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Lucrari de proiectare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03008, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.3154642, Fax: 3154642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv contabilitate
Adresa postala: Str Crizantemelor, nr. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051102, Romania, Tel.4207995, Fax: 4207995
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.06.2008 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer