Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere Grup Scolar Economic - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
276.830 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ARCADA COMPANY SA
Anunt de atribuire numarul 50937/18.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul Licitatii, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0236307720, In atentia: Tarola Odeta, Email: [email protected], Fax: 0236307720
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere Grup Scolar Economic - lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de schimbare a traseului retelei termice de pe amplasamentul gradinilor din vecinatatea scolii, pe amplasamentul investitiei, schimbarea solutiei constructive pentru pardoseala salii de gimnastica, executie canal protectie retea termica etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232141-2 - Instalatii de incalzire (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
276, 829.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 121572 Denumirea: Extindere Grup Scolar Economic - lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 12/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ARCADA COMPANY SA
Adresa postala: Str. Brailei c/c Constructorilor, Localitatea: Galati, Cod postal: 800682, Romania, Tel.0236318868, Fax: 0236462695
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 284300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 276829.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800387, Romania, Tel.0236460027, Fax: 0236460027
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala: Str. DOmneasca nr. 38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236307720, Fax: 0236307720
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2008 08:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer