Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere platforma integrata de cercetare (capacitate de cercetare existenta) pe baza diverselor tehnologii IT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.030.183 RON

Castigatorul Licitatiei: LASTING SYSTEM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137109/26.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128974
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Vest din Timisoara
Adresa postala: Bd. Vasile Parvan, nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300223, Romania, Punct(e) de contact: Monica Brihan, Tel. +40 256592325, In atentia: Monica Brihan, Email: [email protected], Fax: +40 256592314, Adresa internet (URL): www.uvt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere platforma integrata de cercetare (capacitate de cercetare existenta) pe baza diverselor tehnologii IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea de Vest din Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Potrivit obiectului contractului, se va asigura furnizarea echipamentelor necesare, reconfigurarea echipamentelor existente in raport cu viitoarea platforma, instalarea, configurarea si punerea in functiune a noilor echipamente furnizate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211300-4 - Platforme informatice (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 030, 183RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12293/07.06.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S129-214102din04.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19485 Denumirea: Extindere platforma integrata de cercetare (capacitate de cercetare existenta)
V.1) Data atribuirii contractului 13.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LASTING SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: str. Miron Costin nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300174, Romania, Tel. 0256.201.279, Email: [email protected], Fax: 0256.201.279, Adresa internet (URL): http: //www.lasting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3030183.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC SIEMENS SRL - 3.69% - instalare si intretinere sisteme de limitare si stingere a incendiilor; proiectare, instalare si intretinere sisteme de detectie incendiu.SC ADACO PRO-TIM SRL - 1% - Proiectare, instalare, punere in functiune si mentenanta instalatii climatizare;SCCONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL - 0.53% - Proiectare, instalare, punere in functiune si mentenanta instalatii electrice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se depun doua sau mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul ofertelor depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal si clasate pe primul loc) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare in plic inchis.Indiferent de forma in care se depune oferta, se vor avea in vedere posibilitatile de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie stabilite prin prezenta documentatie de atribuire inclusiv cu raportare la Anexa 2 la Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui ANRMAP.1. Mentiune: Ofertantii care se incadreaza categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), beneficiaza de o reducere de 50% la constituirea garantiei de participare si de buna executie si la indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 12.2. Mentiune: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in temeiul art. 11 din HG 925/2006, actualizata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere (conform Formularul nr. 7), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa (conf. Anexei la Form. 7) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv valorile (de ex. cifra de afaceri, indicarea precisa a contractelor similare prezentate, etc.).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice al Universitatii de Vest din Timisoara precum si/sau de la Tel.: +40 256592111, fax: +40 256592311.
Adresa postala: Blvd. V. Parvan, nr. 4, jud. Timis, ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300223, Romania, Tel. +40 256592325, Email: [email protected], Fax: +40 256592381, Adresa internet (URL): www.uvt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2012 09:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer