Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere, reabilitare si modernizare Unitate de Primire Urgente ? SMURD?- lucrari suplimentare pentru asigurarea fluxurilor medicale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
147.082 RON

Castigatorul Licitatiei: AMAHOUSE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142113/25.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310031, Romania, Punct(e) de contact: IOAN GRAT, Tel. +40 257211233, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SANITARA CU PATURI
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere, reabilitare si modernizare Unitate de Primire Urgente ? SMURD?- lucrari suplimentare pentru asigurarea fluxurilor medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, jud. Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare-pentru asigurarea fluxurilor medicale pentru obiectivul ?Extindere, reabilitare si modernizare Unitate de Primire Urgente ? SMURD
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
147, 081.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
Referinte cu privire la procedura initiala: 334317
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23750 Denumirea: Extindere, reabilitare si modernizare Unitate de Primire Urgente ? SMURD?
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMAHOUSE S.R.L.
Adresa postala: STR. Pastorului nr.F.N ap.2, Localitatea: Arad, Cod postal: 310389, Romania, Tel. +40 257219550, Email: [email protected], Fax: +40 257219550, Adresa internet (URL): www.amahouse.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 247081.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD
Adresa postala: BD. VASILE MILEA, NR. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257250117, Email: [email protected], Fax: +40 257256484, Adresa internet (URL): http: //www.tribunalularad.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, jud. Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310037, Romania, Tel. +40 257211233, Email: [email protected], Fax: +40 257211233, Adresa internet (URL): www.scjarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer