Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere retea canalizarepe str.1864 si str.aferente +9Mai,inrt.Eroului,Zorelelor si prel Cap.Pipercu comuna Chiajna, judetul Ilfov-


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.761.604 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Grossmann Engineering Group SRL
Anunt de atribuire numarul 61184/03.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 54281
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL LOCAL CHIAJNA
Adresa postala: Com. Chiajna, Str. Pacii, Nr. 75, Jud. Ilfov, Localitatea: Chiajna, Cod postal: 7794, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Craciun, Tel.021/4360067, In atentia: Carmen Craciun, Email: [email protected], Fax: 021/4361144, Adresa internet (URL): www.primariachiajna.ro, Adresa profilului cumparatorului: Com. Chiajna, Str. Pacii, Nr. 75, Jud. Ilfov
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere retea canalizarepe str.1864 si str.aferente +9Mai, inrt.Eroului, Zorelelor si prel Cap.Pipercu comuna Chiajna, judetul Ilfov-
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sat Rosu, sat.Chiajna, com. Chiajna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari - Extindere retea canalizare comuna Chiajna, judetul Ilfov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 761, 604RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
EXT III
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8959 Denumirea: Ext.ret.canal.srt.1864 si str.afer.+str9 mai, i.Eroului, Zorel, PCPipercu
V.1) Data atribuirii contractului 10/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Grossmann Engineering Group SRL
Adresa postala: B-dul burebista, nr3, bl.D16, scA., ap.19, sect3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/2221260, Fax: 021/221261
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2187297.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1761604.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: : Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3118090, Fax: 021/3192697
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al comunei Chiajna - Compartimentul Juridic
Adresa postala: : Com. Chiajna, Str. Pacii, Nr. 75, Jud. Ilfov, Localitatea: Chiajna, Cod postal: 077040, Romania, Tel.021/4360067, Email: [email protected], Fax: 021/4361144, Adresa internet (URL): www.primariachiajna.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.02.2009 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer