Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "EXTINDERE RETELE CANALIZARE COMUNA CRISTIAN"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.396.532 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 44266/16.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29858
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cristian
Adresa postala: Com. Cristian, str. I, nr.1, jud. Sibiu, Localitatea: Cristian, Cod postal: 557085, Romania, Punct(e) de contact: SEUCHEA IOAN, Tel.0269/579101, 0269/579215, Email: [email protected], Fax: 0269/579101, 0269/579215
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"EXTINDERE RETELE CANALIZARE COMUNA CRISTIAN"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA CRISTIAN, JUDETUL SIBIU
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN COMUNA CRISTIAN
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 2, 396, 532.18 RON si 2, 396, 532.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
TERMEN DE GARANTIE
10%
Descriere:
2.
TERMEN DE EXECUTIE
10%
Descriere:
3.
PRET
80%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1254 Denumirea: EXTINDERE RETELE CANALIZARE COMUNA CRISTIAN
V.1) Data atribuirii contractului 4/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 103 - 105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel.0213161580, Email: [email protected].ro, Fax: 0213161580
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 2396532.18/2396532.18 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 43428.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
LUCRARI DE SUBTRAVERSARI CF
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: ADRESA: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.41, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Sibiu Sectia comerciala de contencios administrativ
Adresa postala: Sibiu, Bdul Victoriei nr.11, cod 550024, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550024, Romania, Tel.0269-217104, Fax: 0269-217702
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI CRISTIAN
Adresa postala: CRISTIAN, STRADA I, NR.1, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 557085, Romania, Tel.0269-579215, Fax: 0269-579215
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2008 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer