Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere retele de iluminat public


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.033.021 RON

Castigatorul Licitatiei: SZD ELECTRO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 118921/11.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 111022
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti
Adresa postala:  Pitesti, str. Calea Bucuresti, bl. U3, parter, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  0300, Romania, Punct(e) de contact:  Cristina Popa, Tel. 0248210380, Email:  [email protected], Fax:  0248210280, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere retele de iluminat public
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: strazi din Municipiul Pitesti indicate de autoritatea contractanta
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extindere retele de iluminat public
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 033, 021RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9325 Denumirea: Extindere retele de iluminat public
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2011
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SZD ELECTRO S.R.L.
Adresa postala:  Str. Traian Vuia, nr.236, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400397, Romania, Tel. 0756096147, Email:  [email protected]
ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A.
Adresa postala:  Calea Campulung, nr. 121, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130098, Romania, Tel. 0245213460, Email:  [email protected], Fax:  0245213461
BEST ELECTRO INSTAL 2005 S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Petrochimistilor, Bl. B, sc. A, et. 1, ap.7, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110158, Romania, Tel. 0348/439466, Email:  [email protected], Fax:  0348/439466
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1033021.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1033021.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Arges - Sectia comerciala
Adresa postala:  Str. Maior Sontu, nr. 2, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110043, Romania, Tel. 0248610303, Fax:  0248223290
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti
Adresa postala:  Str. Calea Bucuresti, bl. U3, parter, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110134, Romania, Tel. 0248212132, Fax:  0248210280
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2011 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer