Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere servicii interne c.a. si c.c. completare sistem de comanda protectii la statia 220/110 kV Pestis ( proiectare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.400 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Romproiect Electro SRL
Anunt de atribuire numarul 144849/08.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140690
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr.11, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial-Dorel Onin, Tel. +40 256492313, In atentia: Aurel Ciclovan, Email: [email protected], Fax: +40 256219963, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere servicii interne c.a. si c.c. completare sistem de comanda protectii la statia 220/110 kV Pestis ( proiectare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Statia electrica de transformare 220/110 kV Pestis, localitatea Pestis , DN 68B, jud Hunedoara si sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare SF, PT+CS si asistenta tehnica pentru lucrarea Extindere servicii interne c.a. si c.c. completare sistem de comanda protectiila statia 220/110 kV Pestis, conform documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2239
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 112 Denumirea: Extindere servicii interne c.a. si c.c. completare sistem de comanda protectii la statia 220/110 kV
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Romproiect Electro SRL
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 23-25, ap. 24.judetul. Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400206, Romania, Tel. +40 264439255, Fax: +40 264439255
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23400.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis-Sectia Civila ( Comerciala)
Adresa postala: P-ta Tepes Voda, nr. 2., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica-Sucursala de Transport Timisoara-Compartiment Juridic
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Tel. +40 256492313, Fax: +40 256219963
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer