Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere si modernizare lucrari existente de alimentare cu apa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
835.554 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Grafitti Construct SRL
Anunt de atribuire numarul 24867/17.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 10890
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA JIRLAU - JUDETUL BRAILA
Adresa postala: COMUNA JIRLAU, JUDETUL BRAILA, Localitatea: Jirlau, Cod postal: 817075, Romania, Punct(e) de contact: FANEL PATRINOIU, Tel.0239/ 667206, Email: [email protected], Fax: 0239/ 667206
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere si modernizare lucrari existente de alimentare cu apa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Jirlau, comuna Jirlau, judetul Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Constructie statie de filtrare si filtrare a apei potabile, extindere si modernizare retea existenta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Statie de tratare a apei potabile (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45332200-5-Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
835, 554RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5564 Denumirea: Extindere si modernizare retea existenta de alimentare cu apa
V.1) Data atribuirii contractului 9/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Grafitti Construct SRL
Adresa postala: Str.Calea Galati Nr.47 , Bl.4 , Ap.43, Localitatea: Braila, Cod postal: 810403, Romania, Tel.0239627091, Fax: 0239627091, Adresa internet (URL): [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 862222.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 835554.00/861276.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 402903.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Valoarea maxima a lucrarii care se poate subcontracta este de 402903 lei reprezentand 48, 2% din valoarea contractului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Alte informatii suplimentare, se pot obtine de la sediul Primariei Jirlau, Compartiment Achizitii Publice tel/fax 0239/667206
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Jirlau Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Primaria Jirlau, comuna Jirlau, Localitatea: Jirlau, Cod postal: 817075, Romania, Tel.0239/667206, Email: [email protected], Fax: 0239/667206
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2007 17:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer