Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere sistem informatic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.498.517 RON

Castigatorul Licitatiei: SC INdustrial Software SRL
Anunt de atribuire numarul 93098/01.05.2010
Informatii anunt de participare asociat 82711
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Sibiu - Consiliul Local
Adresa postala: Str. Samuel Brukenthal nr. 2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550178, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Bica, Tel.0723555802, Email: cri[email protected], Fax: 0269/208813, Adresa internet (URL): www.sibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere sistem informatic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria municipiului Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Crearea unei infrastructuri de baza pentru virtualizarea serverelor si statiilor de lucru;Implementarea virtualizarii pentru un numar initial de servere si statii de lucru;Implementarea procedurilor de recuperare a datelor in caz de dezastru in cadrul institutiei;Extinderea si reinnoirea infrastructurii hardware prin inlocuirea unor servere invechite moral
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48821000-9-Servere de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 498, 517.29RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Criterii tehnice
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S10-011937din15.01.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9 Denumirea: Extindere sistem informatic
V.1) Data atribuirii contractului 3/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INdustrial Software SRL
Adresa postala: Str. Prof.Petru Span, nr.1A, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550276, Romania, Tel.0269/220426, Fax: 0269/210559
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2099594.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: B-dul Victoriei nr. 11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550178, Romania, Tel.0269.217.724, Email: [email protected], Fax: 0269.217.702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: B-dul Victoriei nr. 11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550178, Anguilla, Tel.0269.217.724, Email: [email protected], Fax: 0269.217.702
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Str.Samuel Brukenthal, nr.2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550178, Romania, Tel.0269/208899, Email: [email protected], Fax: 0269/208813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2010 09:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer