Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea canalizarii menajere in Cartierul Apalina din Mun.Reghin


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.879.354 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TELESAT SERVICE SRL
Anunt de atribuire numarul 36629/20.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 57795
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa postala: REGHIN, P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA HARSAN-DIACONU, Tel.0265511112, Email: [email protected], Fax: 0265512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea canalizarii menajere in Cartierul Apalina din Mun.Reghin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cartierul Apalina din Mun.Reghin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se prevede racordarea Cartierului Apalina la sistemul centralizat al canalizarii mun.Reghin , transportind apele uzate menajere la statia de epurare existenta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 879, 353.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii pentru lucrare
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 59 Denumirea: EXTINDEREA CANALIZARII MENAJERE IN CART. APALINA DIN MUN REGHIN
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELESAT SERVICE SRL
Adresa postala: STR. BUBAI NAGY ANTAL NR.18, Localitatea: TG. MURES, Cod postal: 540004, Romania, Tel.0265264900, Fax: 0265264900
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2858571.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1879353.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEUS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL MURES
Adresa postala: STR.BOLYAI NR.30, Localitatea: TG.MURES, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265/260323
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL PRIMARIEI MUN.REGHIN
Adresa postala: STR.P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: REGHIN, Cod postal: 545300, Romania, Tel.0265/511112, Email: [email protected], Fax: 0265/512542
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2009 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer