Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea retelei de canalizare pentru strada Criseni si localitatea componenta Streisingeorgiu apartinatoare orasului Calan jud. HUNEDOARA,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.197.905 RON

Castigatorul Licitatiei: VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 79886/05.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66153
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL CALAN
Adresa postala: strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Punct(e) de contact: Consiliul Local Calan, Tel.0254730223, In atentia: Petru Stanciu, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0254732954, Adresa internet (URL): www.primariacalan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea retelei de canalizare pentru strada Crisenisi localitatea componenta Streisingeorgiu apartinatoare orasului Calan jud. HUNEDOARA,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Strada Crisenisi localitatea componenta Streisingeorgiu apartinatoare orasului Calan jud. HUNEDOARA,
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea retelei de canalizare pentru strada Crisenisi localitatea componenta Streisingeorgiu apartinatoare orasului Calan jud. HUNEDOARA,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 197, 905RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Durata de executie
30%
Descriere:
3.
Termen de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO2006/018 -147.04.01.04.01.26
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20/27.07.2009 Denumirea: EXTINDEREARETELEI DECANALIZAREPENTRUSTRADA CRISENISILOCALITATEACOMP. STREISINGIORGIU
V.1) Data atribuirii contractului 7/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIVACONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 2B, Localitatea: Deva, Cod postal: 330086, Romania, Tel.0741-178360, Email: [email protected], Fax: 0354-104682
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4000000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3805507.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Phare 2006-Coeziune Economica si Sociala Schema de granturi: Investitii publice in sectoarele de mediu . Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu
VI.2) Alte informatii
Ofertanti sunt invitatisa viziteze amplasamentul lucrarii intre 22 24 iunie 2009, sa consulte proiectul de executie a lucrarii pus la dispozitie de autoritatea contractanta si sa semneze procesul verbal de vizitare amplasament, Operatorilor economici ofertanti li se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei pentru realizarea investitiei. Documentatia de atribuire este disponibila in totalitate pe SEAP la sectiunea ANUNTURI DE PARTICIPARE
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoles, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Organism de mediere: Curtea de Apel Alba Iulia, jud. Alba,
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.Tel.: 0258-810.289, ,Email: [email protected], Fax: 0258-810.286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CALANServiciul Urbanism Administrarea Domeniului Pubic si Privat, Achizitii Publice
Adresa postala: strada Garii, nr.1, jud Hunedoara , ,Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Tel.0254730223, Email: [email protected], Fax: 0254732954, Adresa internet (URL): www.primariacalan.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2009 07:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer