Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Buzias


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.577.552 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCTIM S.A.
Anunt de atribuire numarul 139021/29.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135988
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel. +40 256200262, Email: [email protected], Fax: +40 256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Buzias
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Buzias , Jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa: ? reabilitare si reechipare foraje- 3 buc? reabilitare constructtii la foraje- 6 buc? reabilitare aductiune intre foraje- 2, 192 km? Reabilitare uzina de apa Hitias, ? Reabilitare Gospodarie de apa Buzias;? Reabilitare retea de distributie: 11.472 km? Extindere retea apa :1.467 kmCanalizare: ? Reabilitare retea de canalizare: 1.345 km? Extindere retea: 7.140 km? Statie de pompare ape uzate noua;? Conducta de refulare SPAU :0, 235. km
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 577, 552RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 12049 accesibila in SEAP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 54/AP Denumirea: Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Buzias
V.1) Data atribuirii contractului 22.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCTIM S.A.
Adresa postala: TIMISOARA, PIATA UNIRII, NR. 3, JUD. TIMIS, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300085, Romania, Tel. +40 256430630, Email: [email protected], Fax: +40 256495126, Adresa internet (URL): www.constructim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21592565.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9577552.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU- , ,Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare?-
VI.2) Alte informatii
Modul de desfasurare al?licitatiei electronice?: A.Info.relevante: ob.proc de reof: pretul.Limite priv. imbunatatirea pretului: NU exista.Info puse la disp particip: nr particip, existenta valori noi, clasament.Inainte de lansarea l.e., AC.va realiz o eval.initiala integr a of., in conf. cu crit.de atrib. stab. in doc. de atrib.AC va introd in SEAP inform solic automat de sist. informatic. AC va invita toti ofert care au depus oferte admisibile sa prez preturi noi.Invitatia se transm.simultan, tuturor ofert resp.Invitatia de participare si notif de incepere a l.e. vor fi trans automat de catre sist la adr.e-mail inreg.in sistem si vor fi disp in sect?Notificari de sistem?.Of partic.nu pot decat sa imbunat of depuse anterior licitatiei el.Nr. de runde ale lic. el.: 1 runde.Lic. el.va incepe la doua zile lucr.de la transm.inv.Durata unei runde: 1(una)zi.Info rel ref.la echipam.electr folosit, cond teh.si modalit.concrete de realiz.a conectarii: in vederea particip.la lic.el.operatorii economici trebuie sa fie inreg.online, sa detina CERTIFICAT DIGITAL VALID pentru acces in sist.(info.disp.pt.conect si inreg la: http: //www.e-licitatie.ro.)B.Alte precizari: AC va atribui contr de achiz publica cu resp. prev.art.200din OUG34/2006.Atrib se va face pe baza rezult obtinut in urma finaliz l.e. asa cum prev art.169alin.(2)din OUG34/2006.Ofert au obligatia de a conf preturile reofertate prin transm F nr.: 16, 16.1 si liste de cant conf.vol.IV, sect2, compl cu noile val rezult in urma proc de reof electr.In cazul in care se const ca of. clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solic reof in plic inchis, in ved departaj ofert.Of castig este obligat sa inainteze pana cel tarziu la data incheierii contr de achiz publica, Acordul de Asociere si contr incheiate cu subcontract declarati in of, in original;AC va incheia contr de achizitie publica numai dupa impl term de 11 zile de la data transm com priv rezult aplicarii proc. Contr se semn de ambele parti la sediul AC, in 2 ex originale
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AQUATIM SA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Gh.Lazar nr.11A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256200262, Fax: +40 256294753
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer