Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE APA SI APA UZATA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
44.938.608 RON

Castigatorul Licitatiei: LUDWIG PFEIFFER HOCH-und TIEFBAU GmbH & Co. KG
Anunt de atribuire numarul 132929/29.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131282
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACET S.A. Suceava
Adresa postala: Suceava. strada Mihai Eminescu nr. 5, judetul Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Punct(e) de contact: Groza Stefan, Tel. +40 0230206315, In atentia: ing. Radu Chisalita, Email: [email protected], Fax: +40 0230520941, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXTINDEREA SI REABILITAREARETELELOR DE APA SI APA UZATA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: loc. Suceava, jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ext.ret.de distr.cu circa 31, 4 km, reabil.ret.de distr.pt.25, 4 km, exec. unei st. noi de pomp. apa, ext. ret. de canal. cu circa 32, 7 km, reabil.ret.de canal.pt.circa 6 km, exec.a 5 st.de pomp.apa uz.si a conduct.de ref. aferente si reabil. unei st. de repomp. ape uz. exist.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44, 938, 608.27RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SV-RB-CL01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S29-047056din11.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6 Denumirea: EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE APA SI APA UZATA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LUDWIG PFEIFFER HOCH-und TIEFBAU GmbH & Co. KG
Adresa postala: Lilienthalstrasse, nr. 33, Localitatea: Kassel, Cod postal: 34123, Germany, Tel. +49 561953470, Email: [email protected], Fax: +49 561953470
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 73516603.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44938608.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
Fiecare doc.va fi semnat de reprez.legal al of.particip.in nume propriu/liderului asoc. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta pers., aceasta va prezenta o imput.(F.nr.8).Inf.despre of.trebuie sa prez.: ?F.nr.5 Decl.privind calit.de particip.la proced.?F.nr.9 Inf.gen.despre of.?F.nr.10 Date despre asoc.?Acordul sau scrisoarea prelim.de asoc.(daca este cazul)?Certificat de inreg.in scopuri de TVA?F.nr.13-Identif.finan.In cazul unei asoc., contul va apartine Liderului de asoc.In cazul unei asoc.pers.care a semnat of., aut.sa ang.of.lider, trebuie conf.prin inaintarea imputer.semnate in orig.de toti reprez.cu drept de semnatura ai part.Toate doc.vor avea, pe langa semn., data complet.si va fi mentionat in clar numele intreg al semnatarului.Toate doc.vor indeplini cer.solicit.si vor fi in termen de valabil.la data deschid.of.Doc.pt.care nu este prev.o per.de valab.stab.de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data deschid.of.In sit.in care val.prez.in doc.of.sunt exprim.in euro pt.conversia in LEI se va util.in mod oblig.curs. leu/euro mediu comunicat de B.C.E.pt.anul respect., conf.tab.urm.: ANUL CURS RON / EURO2006 3, 52582007 3, 33532008 3, 68262009 4, 23992010 4, 2122Pt.doc.expr.in alte monede decat euro, pt.conver.se va folosi rata medie anuala de schimb comun.de catre B.C.E.pt.anul in care doc.respect.a fost emis/semnat. In cazul doc.emise in alta moneda decat Leu, in anul 2011, se va util.cursul mediu de schimb publicat de B.C.E. la finele anului 2011.- In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe of.contin acelasi pret, Aut.Contr.va solicita of.care au of.cel mai mic pret o noua prop.finan., modalit.de dep.in plic inchis, caz in care contr.va fi atrib.of.a carui noua prop.finan.are pretul cel mai scazut.Of.care vor depune o noua of.finan.vor fi invit.sa participle la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile of.finan.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C ACET S.A Suceava
Adresa postala: str . Mihai Eminescu nr.5, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Tel. +40 0230206315, Email: [email protected], Fax: +40 0230520941
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2012 21:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer