Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA FALTICENI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.669.216 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135342/08.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137208
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACET S.A. Suceava
Adresa postala: Suceava. strada Mihai Eminescu nr. 5, judetul Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Punct(e) de contact: Groza Stefan, Tel. +40 0230206315, In atentia: ing. Radu Chisalita, Email: [email protected], Fax: +40 0230520941, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA FALTICENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc. FALTICENI, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare, reabilitarea instalatiilor hidraulice la rezervoare, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare constand in: constructie, pregatire personal exploatare, testare si punere in functiune.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 669, 216.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
FA-RB-CL03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S90-148926din11.05.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S92-151331din13.05.2011
Numarul anuntului in JO: 2011/S231-375191din01.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA FALTICENI
V.1) Data atribuirii contractului 06.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Nufarului, nr. 3, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610250, Romania, Tel. +40 0247311153, Fax: +40 0247311105
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39448271.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23669216.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.
VI.2) Alte informatii
Fiecare doc.va fi semnat de reprez.legal al of.particip.in nume prop./lider asoc. In cazul in care acestea sunt semn.de o alta pers., aceasta va prez.o imputer.(F.nr.8).Inf.despre of.(particip.in nume prop., lider asoc.si asoc.)trebuie sa prez.: ?F.nr.5 Decl.privind calit.de particip.la proced.?F.nr.9 Inf.gen.despre of.?F.nr.10 Date despre asoc.(compl.doar de catre Lider asoc.)?Acordul sau scris.prelim.de asoc.(daca este cazul)?F.nr.13-Identif.finan. In cazul unei asoc., contul va apartine Lider de asoc.In cazul unei asoc., per.care a semnat of., aut.sa ang.of.lider, trebuie confirm.prin inaintarea imputer.semn.in orig.de toti reprez.cu drept de semn.ai part.Toate doc.vor avea, pe langa semn., data compl.si va fi ment.in clar numele intreg al semn.Toate doc.vor indeplini cer.solicit.si vor fi in termen de valab.la data deschid.of.Doc.pt. care nu este prev.o per.de val.stab.de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data deschid.of.In sit.in care val.prez.in doc.of.sunt expr.in euro pt.conver.in LEI se va util.in mod oblig.curs leu/euro mediu comun.de B.C.E.pt.anul resp., conf.tab.urmator: ANUL CURS RON / EURO2007 3, 33532008 3, 68262009 4, 23992010 4, 21222011 4, 2391Pt. doc.expr.in alte monede decat euro, pt. conver.se va folosi rata medie anuala de schimb comun.de catre B.C.E.pt.anul in care doc.resp.a fost emis/semnat. In cazul doc.emise in alta moneda decat Leu, in anul 2012, se va util.curs de schimb publ.de B.C.E. din luna in care doc.este datat si semnat.In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe of.contin acelasi pret, Aut.Contr.va solicita of.care au ofertat cel mai mic pret o noua prop.finan., mod.de dep.in plic inchis, caz in care contr.va fi atribuit of.a carui noua prop.finan.are pretul cel mai scazut.Of.care vor depune o noua of.finan.vor fi invitati sa part.la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile of.finan.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C ACET S.A Suceava
Adresa postala: str. Mihai Eminescu nr.5, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Tel. +40 0230206315, Fax: +40 0230520941
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2013 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer