Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
20.103.320 RON

Castigatorul Licitatiei: CORAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133505/17.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130802
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani
Adresa postala: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710030, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 331711807, In atentia: ing. Romeo Richard, Email: [email protected], Fax: +40 331711807 / +40 331711803, Adresa internet (URL): http: //www.apabotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: localitatea Stefanesti, Judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In orasul Stefanesti se va reabilita si construi o statia de tratare apa potabila pentru un debit de 220l/s. Sfera lucrarilor pentru STAP Stefanesti cuprinde proiectul complet pentru toate specialitatile, inclusiv proiectele de proces, hidraulic, civil, de rezistenta, mecanic, electric, SCADA, precum si lucrarile de constructii-montaj pentru executia statiei de tratare apa potabila. Unitatile incluse in cadrul STAP Stefanesti sunt: camera de distributie, bazin de coagulare, bazin de floculare, decantor, statie de filtre rapide, bazin rezerva apa despalare, statie pompare spalare filtre, statiesuflante, statie reactivi chimici, statie dozare clor, statie sulfat de aluminiu, bazin contact dezinfectie, rezervoare apa potabila noi, reabilitare rezervoare apa potabila existente, statia de pompare Stefanesti, debitmetre, laborator, atelier intretinere, statie pompare namol, bazin colectare apa uzata, statie pompare apa uzata, decantor apa uzata, bazin colector namol, statie pompare namol, ingrosator namol, statie deshidratarenamol, platforma depozitare containere, amenajari, drumuri, porti, platforme, trotuare, alei acces, imprejmuiri, automatizare, instalatii electrice, ventilatie, climatizare, Scada.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 103, 321RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
BT-CL-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S44-072441din03.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13791 Denumirea: ?Extinderea si reabilitarea STAP Stefanesti?
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORAL S.R.L.
Adresa postala: Str. babadag, Nr. 140, Bloc Coral Platza, Parter, Tulcea, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820228, Romania, Tel. 0240/537537, Email: [email protected], Fax: 0240/506111, Adresa internet (URL): www.coralconstructii.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21563258.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20103321.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Servicii de proiectare de specialitate, livrare si montare echipamente, asistenta tehnica.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani? finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Botosani, Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Maxim Gorki nr. 8, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710171, Romania, Tel. +40 231511739, Fax: +40 231531832
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. NOVA APASERV S.A. , Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Octav Onicescu, nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Tel. +40 331711800 / 134, Email: [email protected], Fax: +40 331711803
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2012 14:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer