Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.680.294 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea RAYET CONSTRUCCION SA &SC PROTOBY SRL
Anunt de atribuire numarul 98621/09.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103489
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala:  str. Vedea nr. 31, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140052, Romania, Punct(e) de contact:  FLORICICA CHIVU, Tel. 0247311272 ; 0247310442, Email:  [email protected], Fax:  0247313218
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Rosiorii de Vede , jud. Teleorman -statia de epurare
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 680, 293.27RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TR - CL7
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S81-121735din27.04.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2036 Denumirea: Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede
V.1) Data atribuirii contractului 2/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea RAYET CONSTRUCCION SA &SC PROTOBY SRL
Adresa postala:  Avenida Francia nr.18, avand adresa de corespondentaStr. Dr. Petre Herescu nr. 15 , sector 5, cod postal 50586 , Bucuresti , Romania , telefon :0722265770, Localitatea:  GUADALAJARA, Cod postal:  19005, Spain
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26237000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19680293.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 9
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
management proiect aferent contractului Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): programul Operational Sectorial Mediu Axa Prioritara 1 - " Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata "
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TELEORMAN - Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str.Ion Creanga nr. 53, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  0, Romania, Tel. (+40) 247406016, Fax:  (+40) 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. +4021-319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  +4021-332.12.40, Adresa internet (URL):  http: //www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CSERV SA - Oficiul Juridic
Adresa postala:  Str. Vedea nr. 31, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140052, Romania, Tel. 0247311272;0247310442, Email:  [email protected], Fax:  0247313218
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2011 19:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer