Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.744.518 RON

Castigatorul Licitatiei: Eptisa Servicios de Ingenieria S.L in asociere cu Aqualia Infraestructuras SA
Anunt de atribuire numarul 82531/03.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81388
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel.0247311272, Email: [email protected], Fax: 0247313218
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: orasul Zimnicea jud.Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 744, 518RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL 8
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S139-204005din23.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1818 Denumirea: Reabilitarea si extinderea statiei de epurare in aglomerarea Zimnicea
V.1) Data atribuirii contractului 2/24/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Eptisa Servicios de Ingenieria S.Lin asociere cu Aqualia Infraestructuras SA
Adresa postala: Calle Arapiles nr.14, Localitatea: MADRID, Cod postal: 28015, Spain, Tel.915949500, Email: [email protected], Fax: 914465546
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19947708.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18744518.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 18
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa prioritara I POS MEDIU
VI.2) Alte informatii
Proiect aprobat prin Decizia CE nr.C(2008)4692/28.08.2008
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Judecatoria Alexandria
Adresa postala: Str. Independentei, Nr. 22, ,Localitatea: Alexandria, Cod postal: 0, Romania, Tel.(+40) 247.311.975, Email: [email protected], Fax: (+40) 247.311.975, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, cod postal 050091, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel.+40247311272, Email: [email protected], Fax: +40247313218
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2010 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer