Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.459.860 RON

Castigatorul Licitatiei: TMUCB S.A.
Anunt de atribuire numarul 135567/12.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132616
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 232215410, In atentia: ing. Ion Mihailescu - Manager de Proiect, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Valea Adanca, Chicerea, Tomesti, Vladiceni, Ciurea, Dancu, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea I
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 459, 859.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IS-CL14
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S94-155827din18.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 40680 Denumirea: Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - Partea I
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TMUCB S.A.
Adresa postala: STR. TUDOR ARGHEZI NR 8-10 SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020945, Romania, Tel. 3171060, Email: [email protected];[email protected], Fax: 3129542, Adresa internet (URL): WWW.TMUCB.COM
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14459859.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi?
VI.2) Alte informatii
Durata de executie a contractului este de 24 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala: Str. A. Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232213999, Email: [email protected], Fax: +40 232213999, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic-actionariat al S.C Apavital S.A
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr.6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Tel. +40 332413210, Email: [email protected], Fax: +40 332413129, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2013 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer