Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Fabricare si transport arbore de turbina aferent hidroagregatului nr.1 din CHE Portile de Fier II


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.480.500 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL TURBO S.A.
Anunt de atribuire numarul 146692/16.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142804
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: str.I.Gh.Bibicescu nr.2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220103, Romania, Punct(e) de contact: SH Portile de Fier, Tel. +40 252308676, In atentia: Sofia Prunescu, Email: [email protected], Fax: +40 252311514, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Fabricare si transport arbore de turbina aferent hidroagregatului nr.1 din CHE Portile de Fier II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UHE Portile de Fier II
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul licitatiei il constituie fabricarea si transportul unui arbore de turbinain conformitate cu caietul de sarcini nr. 36663/22.03.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42113000-4 - Piese pentru turbine (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 480, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38 Denumirea: Furnizare si transport arbore turbina aferent hidroagreegat nr.1 UHE Portile de Fier II
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL TURBO S.A.
Adresa postala: soseaua BERCENI , nr 104 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041919, Romania, Tel. 0213003023; 3193987, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0213002023, Adresa internet (URL): www.generalturbo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1410000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1480500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Informatii privind subcontractantii : se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract. Lista se va intocmi conform Fomularului nr. 13. In acest caz, se vor prezenta si acordurile de subcontractare, conform Formularului nr. 14. La incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul va trebui sa prezinte contractele incheiate intre el si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.2. Informatii privind asocierea : mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune. Autoritatea contractanta solicita ca la momentul depunerii ofertelor, operatorii economici care se prezinta in asociere, sa depuna in cadrul documentelor de calificare un Acord de Asociere (Formular nr. 15), fara a fi obligati sa prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM-urilor, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca, in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.3. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc in clasament au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara. Reofertarea se va prezenta in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Datele de depunere a noilor propuneri financiare si a sedintei de deschidere a acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.4.a)Conf.art.11 alin.4 din HG 925/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare prevazute la cap III.2) , ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte (Formular nr. 16).b)Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri in acest sens din partea autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic SH Portile de Fier
Adresa postala: str.I.Gh.Bibicescu nr.2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220103, Romania, Tel. +40 252308689, Fax: +40 252311514
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 11:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer