Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Filme radiologice pentru imprimare termica tip DT 5.000 I B ,,sau echivalent ??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.520 RON

Castigatorul Licitatiei: TEST TRADING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139313/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
Adresa postala: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Dana Sandor, Tel. +40 212115185, Email: [email protected], Fax: +40 212115185, Adresa internet (URL): www.sccc-ga.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Filme radiologice pentruimprimare termicatip DT 5.000 I B , ,sau echivalent ??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Filme radiologice tip DT 5.000 I B , ,sau echivalent ?? pentru aparat imprimare termica AGFA DRYSTAR 5302 -Pentru imprimarea imaginilor alb-negru la 168µm PET -Baza bleu -Compatibile cu imprimanta AGFA DRYSTAR 5302 -Incarcare la lumina de zi (insensibil la lumina de zi) -Dimensiuni: 8/10 inch si 14/17 inch -Ambalaj: cutie 100 filme -Temperatura de stocare: 4 - 25 °C -Se recomanda control de umiditate: intre 30-60%
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32354110-3 - Filme pentru radiografii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 520RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11130
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11524 Denumirea: Filme radiologice pentruimprimare termicatip DT 5.000 I B , ,sau echivalent ??
V.1) Data atribuirii contractului 05.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEST TRADING S.R.L.
Adresa postala: Str. Gheorghe Titeica nr. 171, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020296, Romania, Tel. 203.8971, Email: [email protected], Fax: 231.7210
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: bulevardul Iancu de Hunedoara nr.30-32, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011743, Romania, Tel. +40 212115185, Email: [email protected], Fax: +40 212115185
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer