Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Finalizarea cazanului nr.2 de 420 t/h cu functionare pe gaze naturale de la SC CET ARAD SA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.533.628 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 144238/18.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140083
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A.
Adresa postala: CALEA 6 VANATORIFN, Localitatea: Arad, Cod postal: 310162, Romania, Punct(e) de contact: TATIANA ZAHARIA, Tel. +40 257-307407, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 257-213160, Adresa internet (URL): www.cetarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Finalizarea cazanului nr.2 de 420 t/h cu functionare pe gaze naturale de la SC CET ARAD SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul SC CET Arad SA
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciului Finalizarea cazanului nr. 2 de 420 t/h cu trecerea pe gaze naturale din SC. CET ARAD SA. cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Valoarea estimata totala a contractului este de 39558484 lei din care valoarea pentru diverse si neprevazute este de 1477849 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51130000-2 - Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de turbine, de compresoare si de arzatoare (Rev.2)
45231110-9-Lucrari de pozare de conducte (Rev.2)
51131000-9-Servicii de instalare de generatoare cu aburi (Rev.2)
51135100-8-Servicii de instalare de arzatoare (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 533, 628.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A/S/7
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S114-195447din14.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Toate documentele de calificare solicitate prin fisa de date trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3. In conformitate cu Art 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.4. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art 180 si 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 in vigoare.5. Ofertantul va efectua in mod obligatoriu o vizita in teren pentru vizualizarea amplasamentului cazanului care reprezinta obiectul procedurii, in urma unei cereri scrise adresata achizitorului. Ca urmare a vizitei, autoritatea contractanta va emite un PV de vizita amplasament, o copie a acestui PV se depune la oferta in propunerea tehnica.6. Valoarea estimata a contractului este de 39.558.484 lei din care 1.477.849 lei reprezinta "diverse si neprevazute.7.In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic
Adresa postala: Calea 6 Vanatori FN, Localitatea: Arad, Cod postal: 310162, Romania, Tel. +40 0257307587, Email: [email protected], Fax: +40 0257213160, Adresa internet (URL): www.cetrad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2013 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer