Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Finalizarea lucrarilor de consolidare si reamenajare a cladirii Bazarului, Sf. Gheorghe, jud. Covasna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
202.716 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSIC S.A.
Anunt de atribuire numarul 66392/07.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Covasna
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 4 Sfantu Gheorghe, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Punct(e) de contact: Szaba agoston, Tel.0267311190, Email: [email protected], Fax: 0267351228
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Finalizarea lucrarilor de consolidare si reamenajare a cladirii Bazarului, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: La sediul imobilului cunoscut sub numele de "Bazar".
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213000-3 - Lucrari de constructii de cladiri comerciale, de antrepozite si de cladiri industriale, de cladiri pentru activitati de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
202, 716.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 218 Denumirea: Finalizarea lucrarilor de consolidare si reamenajare a cladirii Bazarului, Sf. Gheorghe, jud. Covasn
V.1) Data atribuirii contractului 8/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIC S.A.
Adresa postala: STR.VASILE GOLDIS, NR.2, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520063, Romania, Tel.0724-497638, Email: [email protected], Fax: 0267-351830
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 202716.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4021.310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: mun. Brasov, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0268413741, Email: [email protected], Fax: 0268475146
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna - Compartimentul juridic-contecios si control legalitate acte administrative
Adresa postala: P-ta Libertatii nr.4, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Tel.0267311190, Email: [email protected], Fax: 0267351228
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2009 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer