Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FINALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE SI CONSOLIDARE A SCOLII CU CLASELE I-VIII DIN LOCALITATEA STANCUTA, COMUNA STANCUTA, JUDETUL BRAILA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
539.442 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EGERIA S.R.L. BRAILA
Anunt de atribuire numarul 31518/04.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 17921
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA STANCUTA
Adresa postala: JUDETUL BRAILA, COMUNA STANCUTA, Localitatea: Stancuta, Cod postal: 817150, Romania, Punct(e) de contact: CODRUTA VLAD, Tel.0239/ 665682, Email: [email protected], Fax: 0239/ 665668
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FINALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARESI CONSOLIDARE A SCOLII CU CLASELE I-VIII DIN LOCALITATEASTANCUTA, COMUNA STANCUTA, JUDETUL BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOCALITATEASTANCUTA, COMUNA STANCUTA, JUDETUL BRAILA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de: reabilitare corp scoala noua; reabilitare corp scoala veche; reabilitare corp sala sport; refacere fatada corp scoala noua; refacere fatada corp scoala veche; reabilitare instalatii termice in toata scoala; montat centrale termice = 3 buc;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
539, 442RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3504 Denumirea: FINALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE SI CONSOLIDARE A SCOLII CU CLASELE I-VIII DIN LOC. STANCUTA
V.1) Data atribuirii contractului 11/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EGERIA S.R.L. BRAILA
Adresa postala: Braila, str. Rosie nr. 2, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel.0239/612449, Fax: 0239/612449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 539442.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
NU ESTE CAZUL
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: GALATI, STR. BRAILEI NR. 153, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800367, Romania, Tel.02364600270236460227, Email: [email protected], Fax: 0236460227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA STANCUTA, JUDETUL BRAILA COMPARTIMENTUL ACHIZITIIPUBLICE
Adresa postala: COMUNA STANCUTA, JUDETUL BRAILA, Localitatea: STANCUTA, Cod postal: 817150, Romania, Tel.0239665668, Email: [email protected], Fax: 0239665682
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2007 16:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer