Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Finalizarea lucrarilor din cadrul DS nr.2 "NCS Instalatii gaze naturale, electrice, climatizare" pozitia de plan 2007.4.1288 Mihail Kogalniceanu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
120.015 RON

Castigatorul Licitatiei: OPAL CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142348/02.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI
Adresa postala: Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Punct(e) de contact: Mr. Nicusor DUMITRU, Tel. +40 237213155, In atentia: -, Email: [email protected]sani.rdsmail.ro, Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului: -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Finalizarea lucrarilor din cadrul DS nr.2 "NCS Instalatii gaze naturale, electrice, climatizare" pozitia de plan 2007.4.1288 Mihail Kogalniceanu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Cazarma 1288 Mihail Kogalniceanu
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor din cadrul DS nr.2 "N.C.S. + N.R. Instalatii gaze naturale pavilion C, Instalatii electrice pavilion C, Tubulatura climatizare pavilion C, Echipamente climatizare pavilion C" - pozitia de plan 2007.4.1288 Mihail Kogalniceanu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
120, 014.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 131885
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2007.4.1288 M. Kogalniceanu
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-6211 Denumirea: Finalizarea lucrarilor din cadrul "DS nr.2 Inst. gaze naturale, electrice, climatizare" 2007.4.1288
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OPAL CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. PESCARILOR NR. 101, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900004, Romania, Tel. 0722/216552, Email: [email protected], Fax: 0241/613950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 122172.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 120014.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer