Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Finalizarea modernizarii punctelor termice RADET-Dotarea punctelor termice cu statii de dedurizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.186.296 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TMUCB S.A.
Anunt de atribuire numarul 5596/28.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 4679
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.021.314.76.00, In atentia: Dana Nita, Email: [email protected], Fax: 021.312.30.18, Adresa internet (URL): www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Finalizarea modernizarii punctelor termice RADET-Dotarea punctelor termice cu statii de dedurizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Puncte termice din sectoarele Municipiului Bucuresti.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Montarea statiilor de dedurizare si realizarea conductelor de umplere a circuitelor secundare de incalzire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 186, 295.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
caracteristici privind nivelul calitativ
10%
Descriere:
3.
durata de executie
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
30/2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13080 Denumirea: Sectia Distributie Sector 1
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TMUCB S.A.
Adresa postala: Str. Tudor Arghezi nr. 8-10, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020945, Romania, Tel.021.317.10.60, Email: [email protected], Fax: 021.312.95.42
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 687027.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13082 Denumirea: Sectia Distributie Sector 2
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GENERAL FLUID S.A.
Adresa postala: Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040558, Romania, Tel.021.337.00.78, Email: [email protected], Fax: 021.337.00.78
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1337001.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13084 Denumirea: Sectia Distributie Sector 3
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GENERAL FLUID S.A.
Adresa postala: Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040558, Romania, Tel.021.337.00.78, Email: [email protected], Fax: 021.337.00.78
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1520959.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13086 Denumirea: Sectia Distributie Sector 4
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia S.C. ARCADA CONSTRUCTII S.A. - S.C. CONSIX CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: Calea Vacaresti nr. 238, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040054, Romania, Tel.021.330.14.50, Fax: 021.330.14.40
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 680810.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13088 Denumirea: Sectia Distributie Sector 5
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GENERAL FLUID S.A.
Adresa postala: Calea Vacaresti nr. 238, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040558, Romania, Tel.021.337.00.78, Email: [email protected], Fax: 021.337.00.78, Adresa internet (URL): www.generalfluid.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 635815.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 13094 Denumirea: Sectia Distributie Sector 6
V.1) Data atribuirii contractului 5/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ERBASU TOTAL CONSTRUCT S.A.
Adresa postala: Str. Emil Garleanu nr. 4, bloc F, ap. 17, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031143, Romania, Tel.021.434.15.03, Email: [email protected], Fax: 021.434.15.02, Adresa internet (URL): www.erbasu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1324681.44 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Echipamentele(statiile de dedurizare)sunt achizitionate de autoritatea contractanta si vor fi puse la dispozitia executantului pe amplasamentul lucrarii.Ofertantii pot participa cu oferta la unul sau mai multe loturi.Participarea la mai multe loturi cumuleaza conditiile de calificare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala: Str. Maximilian Popper nr. 30, bloc F6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030864, Romania, Tel.021.326.26.53, Email: [email protected], Fax: 021.326.26.54, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2007 20:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer