Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Finalizarea modernizarii tuturor punctelor termice aflate in exploatare RADET;Obiect 4B+6-Dotarea PT-urilor cu contoare pe circuitele secundare si inlocuire conducte, Lot 4, SDS 1, Pachet 2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
124.226 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GENARAL FLUID SA - SC SICOR SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 98417/28.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0372.148.000, In atentia:  Irina Stanciu, Email:  [email protected], Fax:  021.312.62.03/021.310.81.32, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Finalizarea modernizarii tuturor punctelor termice aflate in exploatare RADET;Obiect 4B+6-Dotarea PT-urilor cu contoare pe circuitele secundare si inlocuire conducte, Lot 4, SDS 1, Pachet 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare si renuntari la devizul de montari pentru PT Sandu Aldea, PT1 Aviatiei, PT B. Golescu, PT 7 Dinicu Golescu si PT3 Dinicu Golescu , ca urmare a necesitatii reglarii cantitatilor intre Pth si schemele izometrice intocmite de contructor si avizate de SCP
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45331100-7-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
124, 226.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 514 Denumirea: Finalizarea modernizarii tuturor punctelor termice aflate in exploatare RADET;Obiect 4B+6-Dotarea PT
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GENARAL FLUID SA - SC SICOR SRL
Adresa postala:  Adresa lider de asociere: Str. Cutitul de Argint nr. 14, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040558, Romania, Tel. 021.337.00.78, Fax:  021.337.00.78
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 124226.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 004021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  004021.332.12.40, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala:  Str.Cavafii Vechi nr.15, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030254, Romania, Tel. 021.326.26.53, Email:  [email protected], Fax:  021.326.26.54, Adresa internet (URL):  www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2010 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer