Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FIRE SUTURA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
692.957 RON

Castigatorul Licitatiei: NAFKA GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137902/11.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137248
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC PANAIT SIRBU
Adresa postala: CAL. GIULESTI NR. 5 SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060251, Romania, Punct(e) de contact: OANA CRISTINA OPREA, Tel. +40 213161278, Email: [email protected], Fax: +40 213161296, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNITATE SPITALICEASCA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FIRE SUTURA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul clinic de Obstetrica-Ginecologie Panait Sarbu- Magazie spital
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FIRE SUTURA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141121-4 - Suturi chirurgicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
692, 956.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2633/12.07.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S150-251041din07.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3892 Denumirea: fire sutura
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NAFKA GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Tirgu Neamt, nr. 13, bl. MII.B/2, sc. B, et. 9, ap. 83, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062053, Romania, Tel. +40 0372784685/+40 0723460925, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213197722, Adresa internet (URL): www.nafka.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 201720.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 172656.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 8, 9
Contract nr: 3898 Denumirea: fire sutura
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MINIMED SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: CALEA GIULESTI, NR.23, APARTAMENT2-APARTAMENT3, SECT.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011786, Romania, Tel. +40 0720951249, Email: [email protected], Fax: +40 0212319178
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 205800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 204957.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 5
Contract nr: 3900 Denumirea: fire sutura
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIOSENS MEDICA S.R.L.
Adresa postala: str. Prelungirea Ghencea, nr. 4, bl. R4, sc. B, et. 2, ap. 56, sect. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061704, Romania, Tel. 021/2302390, Email: [email protected], Fax: 021/2302391
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 267840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 167596.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 7, 15
Contract nr: 3894 Denumirea: fire sutura
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CO&COConsumer 2002 S.R.L.
Adresa postala: Str. Preciziei, nr. 1, Et.3, Sc.1, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Tel. +40 213104598/3104589/3104801/3104802/0722462614, Email: [email protected], Fax: +40 213104598/3104589/3104801/3104802, Adresa internet (URL): www.consumer2002.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3168.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2995.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10, 13
Contract nr: 3896 Denumirea: fire sutura
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASCENSISS.R.L.
Adresa postala: Sat Cheia, Str.Tampa, Localitatea: Maneciu, Cod postal: 107356, Romania, Tel. 0788135380, Email: [email protected], Fax: 0244567163
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9676.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9504.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret , atunci in vederea atribuiriicontractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis , caz in carecontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE , , PROF. DR. PANAIT SARBU ? ? Birou Achizitii
Adresa postala: CALEA GIULESTI, NR 5, SECTOR 6, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050098, Romania, Tel. +40 213161280, Email: [email protected], Fax: +040 213161296
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 19:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer