Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucr. de amenajare a unor parcuri si spatii de joaca din Mun Tg Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.943.849 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ENERGOPLUS SRL (lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL,SC SENIN PRODEXP SRL SI SC LAVITEX PROD SRL)
Anunt de atribuire numarul 121850/08.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 115740
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala:  Piata Victoriei nr.3, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Punct(e) de contact:  Maria-Magdalena Grama, Tel. 0265-268330, Email:  [email protected], Fax:  0365-801856, Adresa internet (URL):  www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucr. de amenajare a unor parcuri si spatii de joacadin Mun Tg Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucrari de amenajare a unor parcuri si spatii de joacadin Mun Tg Mures.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928400-2 - Mobilier urban (Rev.2)
37535200-9-Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
45212120-3-Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 943, 849RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
Propunere Tehnica
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S101-165723din26.05.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 254 Denumirea: Furnizare si montare echipamente de joaca, mobilier urbantip banci si alte echipamente destinate ace
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENERGOPLUS SRL (lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL, SC SENIN PRODEXP SRL SI SC LAVITEX PROD SRL)
Adresa postala:  str.Budiului nr.95, Localitatea:  Tg.Mures, Cod postal:  540390, Romania, Tel. 0365-882228, Fax:  0365-882228
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4031265.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3943849.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala:  str. Justitiei nr. 1, ,Localitatea:  Tg.Mures, Cod postal:  540069, Romania, Tel. 0265-262010, Email:  [email protected], Fax:  0265-311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala:  P-ta Victoriei nr. 3cod540026, Localitatea:  Tirgu-Mures, Cod postal:  540026, Romania, Tel. 0265-268330, Fax:  0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2011 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer