Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare - Paine si produse de panificatie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
471.947 RON

Castigatorul Licitatiei: RO-EGERA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99572/09.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135429
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau
Adresa postala: Condorilor nr. 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600302, Romania, Punct(e) de contact: Lili Huian, Tel. +40 723425572, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 234519042, Adresa internet (URL): lhuian, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare - Paine si produse de panificatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele arondate DGASPC Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare paine si produse de panificatie, conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
471, 946.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
159/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S92-138152din12.05.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1133 Denumirea: PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE- Lot I
V.1) Data atribuirii contractului 22.06.2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-EGERA S.R.L.
Adresa postala: str.Decebal, nr.21, bl.21, sc.A, et.3, ap.12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 5500, Romania, Tel. 0234544223, Email: [email protected], Fax: 0234562375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93411.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1134 Denumirea: PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE- Lot II
V.1) Data atribuirii contractului 22.06.2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-EGERA S.R.L.
Adresa postala: str.Decebal, nr.21, bl.21, sc.A, et.3, ap.12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 5500, Romania, Tel. 0234544223, Email: [email protected], Fax: 0234562375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41820.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41757.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1131 Denumirea: PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE- Lot III
V.1) Data atribuirii contractului 22.06.2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PANIFICATIE GRUP S.R.L.
Adresa postala: STR. MOLDOVEI NR.26, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Tel. 0234374284, Email: [email protected], Fax: 0234374284
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44834.78 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 1137 Denumirea: PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE- Lot IV
V.1) Data atribuirii contractului 22.06.2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PANIFICATIE GRUP S.R.L.
Adresa postala: STR. MOLDOVEI NR.26, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Tel. 0234374284, Email: [email protected], Fax: 0234374284
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39852.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36279.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 1132 Denumirea: PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE- Lot V
V.1) Data atribuirii contractului 22.06.2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Rosid Prod S.R.L.
Adresa postala: Str. V. Alecsandri, nr. 22, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 605500, Romania, Tel. 0234/348060, Email: [email protected], Fax: 0234/348060, Adresa internet (URL): www.montanaslanic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 133824.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 1136 Denumirea: PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE- Lot VI
V.1) Data atribuirii contractului 22.06.2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-EGERA S.R.L.
Adresa postala: str.Decebal, nr.21, bl.21, sc.A, et.3, ap.12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 5500, Romania, Tel. 0234544223, Email: [email protected], Fax: 0234562375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 48708.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48595.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 1135 Denumirea: PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE- Lot VII
V.1) Data atribuirii contractului 22.06.2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-EGERA S.R.L.
Adresa postala: str.Decebal, nr.21, bl.21, sc.A, et.3, ap.12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 5500, Romania, Tel. 0234544223, Email: [email protected], Fax: 0234562375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85116.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85047.97 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Voda Nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel. +40 234513296, Email: [email protected], Fax: +40 234514275, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=32
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al DGASPC Bacau
Adresa postala: Str. Condorilor Nr. 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600302, Romania, Tel. +40 234585071, Fax: +40 234519042
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2013 17:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer