Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare " ECHIPAMENTE DE INFORMARE SI COMUNICARE PENTRU ACCESUL LARG AL CETATENILOR LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC " necesar obiectivului " Centrul Multicultural Dunarea de Jos " -str. Domneasca 91 Municipiul Galati,, Judetul Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
772.700 RON

Castigatorul Licitatiei: Romlotus Computers S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145513/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143824
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: PAULA ELENA SIMION, Tel. +40 236468060, Email: [email protected], Fax: +40 236468060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare " ECHIPAMENTE DE INFORMARE SI COMUNICARE PENTRU ACCESUL LARG AL CETATENILOR LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC "necesar obiectivului " Centrul Multicultural Dunarea de Jos" -str. Domneasca 91Municipiul Galati, , Judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul Multicultural Dunarea de Jos - str.Domneasca 91, Municipiul Galati, Judetul Galati.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare " Echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public " necesare dotarii Centrului Multicultural Dunarea de Jos situat in str.Domneasca nr.91
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32322000-6 - Echipament multimedia (Rev.2)
32232000-8-Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)
32321200-1-Echipament audiovizual (Rev.2)
32323300-6-Echipament video (Rev.2)
32342410-9-Echipament de sonorizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
772, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S151-262338din06.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 611 Denumirea: Echipamente de informare si comunicare pt. accesul larg al cetatenilor la inform. de interes public
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romlotus Computers S.R.L.
Adresa postala: Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 19, Localitatea: Galati, Cod postal: 800216, Romania, Tel. 0236474000, Email: [email protected], Fax: 0236472222, Adresa internet (URL): www.romlotus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 776463.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 772700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Galati - Consiliul Judetului Galati( Serviciul investitii, licitatii si urmariri contracte)
Adresa postala: Str.Eroilor nr.7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236302506, Email: [email protected], Fax: +40 236460703, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer