Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locuintelor de catre Primaria Municipiului Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.347.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SUCCES NIC COM SRL
Anunt de atribuire numarul 133423/10.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126371
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizaremateriallemnosde esenta tare necesar distribuirii de ajutoarepentru incalzirea locuintelorde catrePrimaria Municipiului Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- luna aprilie 2012;
- luna octombrie 2012;
- luna octombrie 2013;
- luna octombrie 2014;
- luna octombrie 2015.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 347, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S40-064779din28.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 76764 Denumirea: Furnizare material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pt incalzirea locuintei
V.1) Data atribuirii contractului 13.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SUCCES NIC COM SRL
Adresa postala: str Unirii nr 120, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210146, Romania, Tel. 0253216691, Fax: 0253216691
SC CEREXPRES SRL
Adresa postala: sat Leicesti, jud Arges, Localitatea: Cosesti, Cod postal: 117298, Romania, Tel. 0248230166, Fax: 0248230166
SC AGROFLOR SRL
Adresa postala: str Nicolae Titulescu nr 63, Localitatea: Lehliu Gara, Cod postal: 910087, Romania, Tel. 0728865291
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4347000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4347000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: bd Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 9007215, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2012 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer