Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare mobilier


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCT & DRUM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147105/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143497
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
Adresa postala: STRADA UNIVERSITATII NR.16 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Punct(e) de contact: Lenuta Burciu, Tel. +40 0232301863, Email: [email protected], Fax: +40 0232301658, Adresa internet (URL): http: //www.umfiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizaremobilier
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central al UMF Iasi, str Universitatii nr 16
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mobilier
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
39112000-0-Scaune (Rev.2)
39180000-7-Mobilier de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 996, 500 RON si 1, 225, 940RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343734din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 98 Denumirea: mobilier, mobilier de laborator, scaune
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCT & DRUM S.R.L.
Adresa postala: Iasi, Std. Ciric, nr.7, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700334, Romania, Tel. 0740199731, Email: [email protected], Fax: 0232/271482
SILVAROM S.A.
Adresa postala: STR. ROCILOR NR 12-16 SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060569, Romania, Tel. +40 2201130, Email: [email protected], Fax: +40 2212129
DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 S.R.L.
Adresa postala: SAT HINTESTI, NR.327C, ,Localitatea: Mosoaia, Cod postal: 110036, Romania, Tel. +40 744591093, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 348416749, Adresa internet (URL): www.evadecor..ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1320000.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 738000.00/856540.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 97 Denumirea: mobilie, mobilier de laborator, scaune
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCT & DRUM S.R.L.
Adresa postala: Iasi, Std. Ciric, nr.7, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700334, Romania, Tel. 0740199731, Email: [email protected], Fax: 0232/271482
ADEMS S.R.L.
Adresa postala: STR.M.KOGALNICEANU, BL.C5, PARTER, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0232765042, Email: [email protected], Fax: 0232765042, Adresa internet (URL): www.adems.ro
EURODIDACTICA S.R.L.
Adresa postala: STR DRUMUL GARII BALOTESTI, NR 20, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 023832, Romania, Tel. 0212425082, Email: [email protected], Fax: 0212425083, Adresa internet (URL): www.eurodidactica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 381200.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 258500.00/369400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care se constata faptul ca doua sau mai multe oferte se afla pe primul loc( cu preturi egale), Autoritatea Contractanta va solicita clarificariprin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economicide documente cu noi preturi. In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelas loc, se vor departaja operatorii economici pentru a se incheia acordul cadru cu 3 operatori economici( ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale cesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2) Evaluarea ofertelor propunerilor financiare ( respectiv incadrarea in art 36 din HG 925/2006) se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului/ tarifului unitar( care va sta la baza incheierii acordului cadru cu cantitatea maxima aferenta acordului - cadru pentru fiecare lot in partesi prin raportarea la valoarea maxima. Se va inchia acord - cadru cu 3 operatori economici.2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire publicata in SEAP , operatorii economici vor utiliza un program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.3. Conform art 11 alin 4) din HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantulsau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate prin documentatia de atribuire ( conf, form. 1).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Medicina si Farmacie Gr T Popa Iasi
Adresa postala: str Universitatii nr 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Tel. +40 0232301863, Fax: +40 0232301658
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer