Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare mobilier pentru proiectul ?Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
313.378 RON

Castigatorul Licitatiei: AMEMOB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141953/21.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137680
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 0250732901/103, In atentia: Laurentia Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizaremobilier pentru proiectul?Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni, Calea lui Traian, nr. 128, Ora?ul Babeni, Judetul Valcea.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni asigura servicii specializate de educatie speciala si specializata, compensare prin terapii specifice pentru copii/elevi cu dizabilitati avand diagnostice moderate, care frecventeaza invatamantul prescolar (gradinita ? 2 grupe de 4-5 copii), primar si gimnazial (clase de 6-10 elevi).Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni este finantat de la bugetul Consiliului Judetean Valcea, conform Hotararii Guvernului nr.1251/2005.Pentru a aduce Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni la standardele necesare functionarii corecte si de realizare a dezideratului care confera dreptul tuturor copiilor la invatatura impreuna, indiferent de starea lor fizica, intelectuala, emotionala sau de diferentele de origine etnica, religioasa culturala sunt necesare lucrari de constructii ? instalatii si de dotare cu mobilier si echipament didactic.Proiectul mentionat contribuie in mod deosebit la imbunatatirea calitatii in educatie si la dezvoltarea capitalului uman, prin lucrarile de consolidare, modernizare si extindere a Centrului Scolar, dar si prin cele de dotare cu mobilier.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
313, 378RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6395 / 330 Denumirea: Furnizare mobilier pt proiect Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului scolar Babeni
V.1) Data atribuirii contractului 24.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMEMOB S.R.L.
Adresa postala: STR.GORUNULUI, NR.4, BL C5, AP 36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400189, Romania, Tel. 0264/274016, Email: [email protected], Fax: 0264/424792
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 421290.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 313378.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional (POR), Axa prioritara 3 - Imbunatatirea Infrastructurii Sociale, Domeniul Major de Interventie 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
VI.2) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, care se afla in situatia mentionata, de documente care contin noi preturi pana la o data si ora limita comunicate ofertantilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: Strada General Praporgescu nr. 1., Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250732901, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www. cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2013 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer