Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PACHETE ALIMENTE PENTRU AJUTOARE PENSIONARI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.490.520 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GEOCOR TRADE IMP-EXP SRL
Anunt de atribuire numarul 144703/12.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139941
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC CRESE ASISTENTA SOCIALACULTURA SPORTIGIENA PUBLICA
Adresa postala: STR. DELFINULUI NR.1, Localitatea: Mangalia, Cod postal: 905500, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA MARTIN, Tel. +40 0241752785, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0241752785, Adresa internet (URL): www.elicitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZAREPACHETE ALIMENTE PENTRU AJUTOARE PENSIONARI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare pachete alimente pentru ajutoare pensionari.Cantitati maxime si minime pentru un contract subsecvent: Lot 1 ? PACHET ALIMENTE TIP 1: - PUI GRILL: max. 6800kg/4000 bucati, min 5950 kg/ 3500 bucati ;
- Faina alba: max 4000 kg, min 3500 kg;
- Orez: max 4000 kg, min 3500 kg;
- Malai: max 4000 kg, min 3500 kg;
- Zahar: max 4000 kg, min 3500 kg;
- Ulei: max 4000 kg, min 3500 kg;
- Pateu ficat: max 4000 buc, min 3500 buc- Zarzavat ciorbe: max 4000 buc, min 3500 buc- Cozonac : max 4000 buc, min 3500 buc- Sare de bucatarie: max 4000 buc, min 3500 buc- Sacosa: max 4000 buc, min 3500 bucLotul 2: PACHET ALIMENTE TIP 2- PUI GRILL, : max 6800 kg/4000 buc, min 5950 kg/3500 buc- Faina alba: max 4000kg, min 3500 kg;
- Orez max 4000 kg, min 3500 kg- Malai: max 4000 kg, min 3500 kg- Zahar max 4000kg, min 3500 kg- Ulei max 4000kg, min 3500 kg- Fidea cu ou 0.200 kg: max 4000 buc, min 3500 buc- Pasta de tomate 0.370kg: max 4000 buc, min 3500 buc- Mazare 0.400kg max 4000 buc, min 3500 buc- Sacosa personalizata max 4000 buc, min 3500 bucLotul 3: PACHET ALIMENTE TIP 3- PUI GRILL: max 6800 kg/4000 buc, min 5950 kg/3500 buc- Faina alba max 4000 kg, min 3500 kg;
- Orez max 4000 kg, min 3500 kg- Malai max 4000kg, min 3500 kg- Zahar max 4000 kg, min 3500 kg- Ulei max 4000 kg, min 3500 kg- Paste fainoase 0.500kg max 4000 buc, min 3500 buc- Conserva carne 300g max 4000 buc, min 3500 buc- Branza topita cutie 140g max 4000 buc, min 3500 buc- Sacosa personalizata max 4000 buc, min 3500 bucLot 4: PACHET ALIMENTE TIP 4- PUI GRILL: max 6800 kg/4000 buc, min 5950 kg/3500 buc- Faina alba max 4000 kg, min 3500 kg;
- Orez max 4000 kg, min 3500 kg- Malai max 4000 kg, min 3500 kg- Zahar max 4000 kg, min 3500 kg- Ulei max 4000 kg, min 3500 kg- Borcan fasole verde 720g max 4000 buc, min 3500 buc- Pesmet 500g max 4000 buc, min 3500 buc- Margarina 500g max 4000 buc, min 3500 buc- Sacosa personalizata max 4000 buc, min 3500 buc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
15611000-4-Orez decorticat (Rev.2)
15612100-2-Faina de grau (Rev.2)
15612210-6-Faina de porumb (Rev.2)
15831200-4-Zahar alb (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 490, 520RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S149-258615din02.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE PRODUSE
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEOCOR TRADE IMP-EXP SRL
Adresa postala: SOLA 123, PARCELA 1113/11/2, LOTUL 2, HALA, BIROU 2, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 90035, Romania, Tel. 0241559944
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 552888.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 374400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 30 Denumirea: ACORD CADRU FURNIZARE PRODUSE
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEOCOR TRADE IMP-EXP SRL
Adresa postala: SOLA 123, PARCELA 1113/11/2, LOTUL 2, HALA, BIROU 2, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 90035, Romania, Tel. 0241559944
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1670304.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1116120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 1, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- In situatia in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, reofertarea produselor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Comisia de evaluare isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Pentru verificarea modului de indeplinire a criteriilor de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate , autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari/completari ale documentelor prezentate de ofertant (conform art 201 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) .- In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu produsul care urmeaza sa fie furnizat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. (conform art 202 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).- Netransmiterea clarificarilor/documentelor solicitate ulterior de catre autoritatea contractanta in termenul cerut, are drept consecinta respingerea ofertei .- Autoritatea contractanta va stabili ofertele castigatoare dintre ofertele declarate admisibile , luand in considerare criteriul de atribuire ?pretul cel mai scazut?.- In situatia atribuirii contractelor subsecvente fara reluarea competitiei, autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor. Aceasta presupune atribuirea contractului subsecvent intotdeauna operatorului economic clasat pe primul loc. In cazul in care acesta nu are capacitatea sa livreze produsele, contractul subsecvent se va atribui urmatorului semnatar al acordului cadru.- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contracteCapacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.- Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art 180 si 181 lit. a), c1) si d). din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Persoana care asigura sustinerea tehnicava completa FORMULARELE 13, 12A si 12B.De asemenea, persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va mai completa, in functie de obiectul angajamentului, declaratiile conform FORMULARULUI NR. 9A si/sau FORMULARULUI NR.9B
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 13:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer