Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SI DISTRIBUTIE MERE IN CADRUL ,,PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
549.169 RON

Castigatorul Licitatiei: GIP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147747/14.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144276
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULIALOMITA
Adresa postala: PIATA REVOLUTIEI, NR. 1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: Centrul de Relatii cu Cetatenii, Tel. +40 243230200, In atentia: Maria DINU, Email: [email protected], Fax: +40 243232400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARESI DISTRIBUTIE MERE IN CADRUL , ,PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
unitatile scolare din Judetul Ialomita potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, ale caietului de sarcini
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizaresi distributie mere in cadrul , ,Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli? acordate gratuitelevilor din clasele pregatitoaresi dinclasele I-VIII dininvatamantul de stat, particular autorizat/acreditat si, respectiv, confesional, in anul scolar 2013 ? 2014, transportul, distributia si depozitarea acestora.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
549, 168.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S218-378822din09.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7434/1 Denumirea: FURNIZARE SI DISTRIBUTIE MERE IN CADRUL , ,PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI
V.1) Data atribuirii contractului 13.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GIP S.R.L.
Adresa postala: STR. RAHOVA, NR. 78A, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910054, Romania, Tel. 0723624902, Email: [email protected], Fax: 0242311837
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 226287.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210681.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 7434/2 Denumirea: FURNIZARE SI DISTRIBUTIE MERE IN CADRUL , ,PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI
V.1) Data atribuirii contractului 13.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASTRA BUCURESTI & CO PROD SRL
Adresa postala: Strada Posada nr. 46C sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 65113, Romania, Tel. +40 0213111126, Email: [email protected], Fax: +40 0213111126
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 186920.95 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 174029.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 7434/3 Denumirea: FURNIZARE SI DISTRIBUTIE MERE IN CADRUL , ,PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI
V.1) Data atribuirii contractului 13.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LIBRO EVENTS SRL
Adresa postala: ORAS BRAGADIRU, SOSEAUA ALEXANDRIEI, NR. 544, MODUL 4, , HALA2 FATA, Localitatea: Bragadiru, Cod postal: 010033, Romania, Tel. +40 374969616, Email: [email protected], Fax: +40 212502111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170331.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 164458.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in S.E.A.P. operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca dupa etapa de licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: Piata Revolutiei, nr.1 Slobozia, jud. Ialomita, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Tel. +40 243230200, Email: [email protected], Fax: +40 243233000, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer