Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare , Statie de lucru; Software; Firewall


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
280.728 RON

Castigatorul Licitatiei: Power Net Consulting S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 111409/21.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121830
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Punct(e) de contact: NEATA CAMELIA, Tel. +40 212082525, In atentia: Directia de Logistica, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare , Statie de lucru; Software; Firewall
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: I.G.P.R., str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste achizitionarea de : Lot 1 - Statie de lucru + monitor + multifunctional + UPS;Lot 2 - Software;Lot 3 - Software cercetare;Lot 4 - Firewall
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
30237200-1-Accesorii pentru computere (Rev.2)
48461000-7-Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)
48600000-4-Pachete software pentru baze de date si operare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
280, 727.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
205997/3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 207221 Denumirea: contract furnizare lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Power Net Consulting S.R.L.
Adresa postala: B-dul Constructorilor nr 22 bloc 20 sc B at 7 ap 97 sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020085, Romania, Tel. 021 201 94 81, Email: [email protected], Fax: 021 212 39 34, Adresa internet (URL): www.power.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 111651.22 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110447.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 207216 Denumirea: contract furnizare lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51434.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44454.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 207216 lot 4 Denumirea: Contract furnizarelot 4
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55720.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3525.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 207218 Denumirea: contract furnizare lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERTISSA HQ S.R.L.
Adresa postala: STR. BARBU VACARESCU, NR.162, PARTER, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020284, Romania, Tel. 021-2338082, Email: [email protected], Fax: 021-2338083, Adresa internet (URL): www.expertissa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 188935.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122300.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: ?Dezvoltarea capacitatii de prevenire si investigare a cazurilor de pornografie infantila prin Internet in Romania?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile de la data luarii la cunostonta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia de Logistica
Adresa postala: Directia de Logistica, str. Mihai Voda nr.6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Tel. +40 212082525, Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2012 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer