Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare 10 buc. autobuze second hand, motorizare GPL pentru transportul de calatori in municipiul Tulcea.


Anunt de participare (utilitati) numarul 92677/29.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT PUBLIC S.A.TULCEA
Adresa postala: str. Prelungirea Taberei nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Punct(e) de contact: emil constantinescu, Tel.0240534278, Email: [email protected], Fax: 0240534242, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare 10 buc. autobuze second hand, motorizare GPL pentru transportul de calatori in municipiul Tulcea.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: AUTOBAZA S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA, str.Prelungirea Taberei nr.7
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- achizitie 10 buc autobuze second hand, motorizate GPL, pentru transportul de calatori in municipiul Tulcea.autobuzele vor fi aceeasi marca, tip si producator si nu vor fi fost scoase din circulatie cu mai mult de 60 zile inainte de data depunerii ofertei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121100-2 - Autobuze publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
10 buc. autobuze de calatori second hand, motorizate GPL, care vor avea aceeasi marca, tip si producator
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 15.000 lei; garantie de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
valoare autobuze platibil in 24 rate lunare egale. costurile de livrare vor fi platite la livrarea fiecarui autobuz in 5 zile de la primirea facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in cond.art181 din OUG34/2006; ptr.pers.juridice straine, orice document valabil in tara respectiva/declaratie pe proprie raspundere autentificata din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in sit. prevazute de art180/181 din OUG 34/2006.
-declaratie privind calitatea de participant la procedura.
-pers.juridice romane -certificate fiscale impozite si taxe locale si la bugetul de stat valabile la data deschiderii ofertei si fara datorii; pers.juridice straine-nesolicitat.-pers. juridice romane-certificat de inregistrare al societatii, certificat constatator de la ORC original /copie cf.cu originalul emis cu cel mult 30zile inainte de deschiderea ofertelor.
pers.juridice straine-document valabil in tara respectiva care sa dovedeasca forma de inregistrare(traducere legalizata)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
-scrisoare de bonitate bancara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-nesolicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.01.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2010 12:00
Locul: sediul S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA, str. Prelungirea Taberei nr.7 , Tulcea, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali ai ofertantilor/pers.imputernicite cu imputernicire si act identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
- livrarea se va face pana la 31.05.2010 iar costurile se vor include in pretul contractului- cumpararea se va face in 24 rate.- furnizorul va asigura, scolarizarea a 3 pers., in vederea intretinerii autobuzelor.-furnizorul va asigura piese de schimb pe o perioada de 5 ani, la pretul pietei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)021310464, Email: [email protected], Fax: (+4) 021310464
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA, sectia Civila Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: STR.TRAIAN nr.23, ,Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241616003, Email: [email protected], Fax: 02411616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA, Serv. juridic
Adresa postala: STR.PRELUNGIREA TABEREI NR. 7 , TULCEA, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820221, Romania, Tel.0240534278, Fax: 0240534242
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2009 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer