Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare a 15 containere modulare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
620.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROINVEST GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 118731/10.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 112969
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate Sastipen
Adresa postala:  Bd. Alexandru Obregia nr. 37, bl. O1, sc. 1, ap. 1, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041732, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Radulescu, Tel. 0214560321, Email:  [email protected], Fax:  0214560321, Adresa internet (URL):  www.sastipen.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare a 15 containere modulare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Neamt ? Comunele Valeni, Boghicea, Pipirig si RaucestiJudetul Galati ? Comunele Frumusita si Barcea
Judetul Vaslui ? Comunele Ivanesti si Puscasi
Judetul Botosani ? Comuna Cosula
Judetul Mures ? Comunele Danes, Mica, Sanpaul, BagaciuJudetul Bacau ? Comuna Manastirea Casin
Judetul Alba ? Comuna Jghiu
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare 15 containere modulare constand in transport, descarcare, amplasare, montare si pozitionare in Judetul Neamt ? Comunele Valeni, Boghicea, Pipirig si Raucesti, Judetul Galati ? Comunele Frumusita si Barcea, Judetul Vaslui ? Comunele Ivanesti si Puscasi, Judetul Botosani ? Comuna Cosula, Judetul Mures ? Comunele Danes, Mica, Sanpaul, Bagaciu, Judetul Bacau ? Comuna Manastirea Casin si Judetul Alba ? Comuna Jghiu.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34221000-2 - Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
620, 000RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Termen de livrare
30%
Descriere:
3.
Perioada de garantie acordata containerelor
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S68-110722din07.04.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1271 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROINVEST GROUP SRL
Adresa postala:  Str. Gradinitei nr.1, Pascani, Jud. Iasi, Localitatea:  Pascani, Cod postal:  705200, Romania, Tel. 0232760050, Email:  [email protected], Fax:  0232760050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 620000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat din fonduri structurale europene nerambursabile ? FSE prin POSDRU/83/5.2/S/55695.
VI.2) Alte informatii
Ofertantii nu au dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. In acest sens se va completa: , ,Formularul nr. 2 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura?. Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII a comerciala
Adresa postala:  Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.318.77.31
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate Sastipen
Adresa postala:  Str. Mircea cel Batran nr. 76, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  051112, Romania, Tel. 021.456.03.21, Email:  [email protected], Fax:  021.456.03.21, Adresa internet (URL):  www.sastipen.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2011 17:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer