Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE AUTOTURISME


Anunt de participare numarul 4321/08.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Adresa postala: Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 14, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Punct(e) de contact: SANDA STAN, Tel.3193814, Email: [email protected], Fax: 3193814, Adresa internet (URL): www.mpublic.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE AUTOTURISME
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE DIN B- DUL LIBERTATII NR.14, SECTOR 5, BUCURESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT FURNIZARE 200 BUC. AUTOTURISME, DIN CARE 151 BUC. TIP BERLINA, 48 BUC. TIP BREAK SI 1 BUC. TIP AUTOFURGONETA, ALIMENTARE MOTORINA, CAPACITATE CILINDRICA DE MINIM 1400 CMC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - Autoturisme (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
200 BUC. AUTOTURISME, DIN CARE 151 BUC. TIP BERLINA, 48 BUC. TIP BREAK SI 1 BUC. TIP AUTOFURGONETA
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 200, 000 si 6, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 23.05.2007 pana la 09.07.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE PARTICIPARE- 35000 LEI, GARANTIE BUNA EXECUTIE- 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT, PLATA IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA INREGISTRAREA FACTURII LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD DE ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE O.R.C., FORMULARELE 12 A SI 12 B DIN GHIDUL ACHIZITIILOR, CERTIFICAT ATESTARE FISCALA PRIVIND LIPSA DATORIILOR LA BUGETUL DE STAT
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT LA 31.12.2006, CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
OMOLOGARE R.A.R., LISTA CU MINIM 3 UNITATI SERVICE IN BUCURESTI SI 1 UNITATE IN FIECARE RESEDINTA JUDET, 1 CONTRACT SIMILAR INCHEIAT IN ULTIMII 3 ANI CU VALOARE MINIMA DE 2.340.000 LEI SAU CEL MULT 3 CONTRACTE SIMILARE CU VALOARE MINIMA DE 3.900.000 LEI, PV RECEPTIE SI RECOMANDARE PENTRU ACESTEA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S44-053815 din 03.03.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2007 10:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, B- DUL LIBERTATII NR.14, SECTOR 5, BUCURESTI, ETAJ 6, CAMERA 628.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANT LEGAL SAU IMPUTERNICIT
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE- PICCJ
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B- DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.5, SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010875, Romania, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
P.I.C.C.J.-Biroul Juridic
Adresa postala: B- dul Libertatii nr.14, sector 5, etaj4, camera 417, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050706, Romania, Tel.021/319.38.33, Adresa internet (URL): www.mpublic.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2007 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer