Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare autoturisme, microbuz transport persoane si autospeciala transport marfa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
153.478 RON

Castigatorul Licitatiei: AUTOMOBILE DACIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 67337/18.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50563
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02630 Bucuresti
Adresa postala: Str. G-ral. Vasile Milea nr.7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061341, Romania, Punct(e) de contact: Razvan Nicorescu, Tel.3140976, Email: [email protected], Fax: 3140976, Adresa internet (URL): www.dgia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare autoturisme, microbuz transport persoane si autospeciala transport marfa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 02630 Oradea, jud. Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de autoturisme, microbuz transport persoane si autospeciala transport marfa.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)
34120000-4-Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane (Rev.2)
34130000-7-Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
153, 477.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: DGR2/5380 Denumirea: Furnizare autoturisme-lotul nr.2
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTOMOBILE DACIA S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Mioveni, Cod postal: 401, Romania, Tel.0745-116052, Email: [email protected], Fax: 021-2038806, Adresa internet (URL): www.dacia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153477.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta a hotarat in temeiul art.209 alin.1 lit. c) din O.u.G.34/2006, anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului pentru loturile nr. 1, 3 si 4, intrucat nu a fost depusa nici o oferta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: Str.G-ral. Vasile Milea nr.7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061341, Romania, Tel.021.316.50.80 int.298, 202, Email: [email protected], Fax: 021.314.09.76
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2008 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer