Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Autovehicule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
359.730 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ SA
Anunt de atribuire numarul 146106/19.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141922
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Levente Papai, Tel. +40 264430050, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264430886, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va achizitiona autovehiculele a caror caracteristici tehnice sunt mentionate in caietul de sarcini. Acestea se vor utiliza de catre Compania de Apa Somes S.A. in activitatea pe care o desfasoara ca operator regional al sistemului de apa si canalizare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
359, 730EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AP-97-2013-SS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S167-290730din29.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25687 Denumirea: Furnizare Autovehicule
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ SA
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR NR. 120, CLUJ NAPOCA, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. 0264410768, Email: [email protected], Fax: 0264410769
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 129800.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 578, 077.28 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 25688 Denumirea: Furnizare Autovehicule
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ SA
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR NR. 120, CLUJ NAPOCA, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. 0264410768, Email: [email protected], Fax: 0264410769
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154990.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 690, 263.46 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 25686 Denumirea: Furnizare autovehicule
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Creative Autocenter SRL
Adresa postala: str Somes Nr 9, Localitatea: Apahida, Cod postal: 407035, Romania, Tel. +40 748110277, Email: [email protected], Fax: +40 264449876, Adresa internet (URL): www.creative-autocenter.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74940.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 333, 752.78 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Dosarul cu acordul-cadru si contractul-subsecvent va contine acordul-cadru si contractul-subsecvent insusit de ofertant, cu precizarea fara amendamente/cu amendamente (caz in care vor formula amendamentele considerate necesare la acordul cadru sau/si contractul subsecvent). Daca exista amendamente, acestea se depun o data cu oferta, iar in procesul de evaluare devin incidente prevederile art. 36 alin.(2) din HG nr. 925/2006.2. In situatia in care se constata oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au obtinut punctajul cel mai mare o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care acordul-cadru de furnizare se va incheia cu ofertantul a carui punctaj rezultat prin aplicarea algoritmului de calcul este mai mare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Cluj - Sectia comerciala
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 264596110, Email: [email protected], Fax: +40 264595844
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel. +40 264591444, Email: [email protected], Fax: +40 264430886
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer