Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare banci de lemn cu picioare metalice-650 buc. si reparare, reconditionare banci lemn din dotare.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
453.600 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MALMIS SRL
Anunt de atribuire numarul 69426/01.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala a Serviciilor Publice de Gospodarie Comunala Giurgiu
Adresa postala: str. Aleea Plantelor nr. 25, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Punct(e) de contact: Janica Moise, Tel.0246/214204, Email: [email protected], Fax: 0246/217416
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare banci de lemn cu picioare metalice-650 buc. si reparare, reconditionare banci lemn din dotare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul directiei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se vor achizitiona 650 buc. banci noi sise repara bancile deteriorate din dotarea DGSPGC Giurgiu, in parcuri si amenajarile urbanistice din ultimii ani de pe domeniul public.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39142000-9 - Mobilier de gradina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
453, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12195 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 8/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MALMIS SRL
Adresa postala: str.Garii, nr.137, Localitatea: Calimanesti, Cod postal: 1079, Romania, Tel.0250/751689, Fax: 0250/751689
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 453600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 453600.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus nr.6, Sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/4131046, Email: [email protected], Fax: 0213/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Giurgiu
Adresa postala: Str.Portului, nr.13, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10zile de la data luarii la cunostinta despre un act alautoritatii considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii din cadrul DGSPGC Giurgiu
Adresa postala: Str.Aleea Plantelor, nr.25, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 8375, Romania, Tel.0246/214204/109, Email: [email protected], Fax: 0246/217416
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2009 11:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer