Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare bitum D50-70


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.528.800 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ION ANDRA TRANS COM SRL
Anunt de atribuire numarul 121749/18.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Mesterul Manolefn, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400601, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian-Paul Pantis, Tel. +40 264552666, Email: [email protected], Fax: +40 264444576, Adresa internet (URL): www.radpcj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: regie autonoma a domeniului public
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare bitum D50-70
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Cantonului f.n., Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare bitum D50-70
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 528, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Furnizare bitum D50-70
V.1) Data atribuirii contractului 26.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ION ANDRA TRANS COM SRL
Adresa postala: Comuna Marca nr. 152, jud. Salaj, Localitatea: Marca, Cod postal: 457230, Romania, Tel. +40 260679505, Fax: +40 260679505
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1530000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1528800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleus, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Dorobantilor nr 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 264596110, Fax: +40 264596110
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Mesterul Manole f.n., Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400441, Romania, Tel. +40 264552666, Email: [email protected], Fax: +40 264444576
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.02.2012 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer